Blog

Založili ste si novú s.r.o. alebo živnosť a v schránke ste si našli šek?

IMG_1192

Mesačne v spoločnosti firmaprefirmy.sk založíme desiatky nových spoločností a živností a každému novozaloženému subjektu bol do schránky doručený list obsahujúci šek od Registra obchodných spoločností, resp. Registra obchodu a živnosti. Následne nás zákazníci kontaktujú s otázkami, či je nutné tieto šeky platiť. Odpoveď je NIE.

Obchodný register SR je verejná databáza a samotný fakt, že firma (a.s., s.r.o., družstvo, k.s.) je vedená odo dňa vzniku v obchodnom registri, nie je spoplatnená žiadnym poplatkom. Preto nikto nie je povinný platiť za vedenie svojej spoločnosti v obchodnom registri. Spoločnosti, ktoré zasielajú faktúru novovzniknutým právnickým osobám, dokonca aj živnostníkom sa snažia jednoducho napodobňovať verejný obchodný register a na základe ponúkanej fiktívnej služby „uverejnenia“ napr. v Registri obchodných spoločností. Jednoducho lákajú od podnikateľských subjektov (s.r.o.,a.s.,k.s., a družstvo) peniaze za službu, ktorú majú zadarmo v Obchodnom registri SR. Register obchodných spoločností je súkromná firma nie verejný register www.orsr.sk registrujúci podnikateľské subjekty – právnické osoby alebo fyzické osoby na základe ich žiadosti.

Obchodný register SR má webové sídlo na www.orsr.sk, Živnostenský register SR má sídlo na www.zrsr.sk. Akákoľvek iná databáza je podnikateľskou činnosťou fyzických alebo právnických osôb s cieľom dosiahnuť zisk. Registrácia v tých registroch (Register obchodných spoločností s.r.o., Register obchodu a živnosti)  nie je povinná, iba dobrovoľná. Za nemenej dôležitú „novinku“ považujeme aj novelu Obchodného zákonníka  č. 9/2013 Z.z., ktorá za naplnenie skutkovej podstaty nebezpečenstva zámeny (diel II. nekalá súťaž) od 01.02.2013 určila aj používanie obchodného mena spôsobilého vyvolať u adresátov nebezpečenstvo zámeny s verejným registrom (rozumej aj Obchodný register). Je zrejmé, že toto ustanovenie zákona nevyvoláva žiadnu obavu u majiteľov firmy – Registra obchodných spoločností s.r.o.

Ak považujete za potrebné registrovať sa v týchto registroch, necháme to na Vás, ale považujeme to za úplne zbytočné a nákladné.