Prečo by ste mali využiť virtuálne sídlo pre svoju spoločnosť ? | firmaprefirmy.sk

Prečo by ste mali využiť virtuálne sídlo pre svoju spoločnosť ?

Každý začínajúci podnikateľ si na začiatku kladie otázku kde a ako bude vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. Samotné zaobstaranie vlastných alebo aj prenajatých kancelárskych priestorov je nákladná záležitosť, najmä v začiatkoch podnikania. Naviac daný priestor je potrebné okrem kúpy alebo prenajatia aj materiálne vybaviť čo môže pre začínajúceho podnikateľa s obmedzenými zdrojmi predstavovať problém.

Jedno z možností ako zriadiť sídlo svojej firmy je osloviť spoločnosti poskytujúce služby virtuálneho sídla.

 

Čo je vlastne virtuálne sídlo?

Pod pojmom virtuálne sídlo si môžeme predstaviť kanceláriu, v ktorej majú spoločnosti, ktoré využívajú túto službu, umiestnené svoje sídlo (podľa zákonov SR musí mať každá PO určené sídlo firmy) avšak reálne na tomto mieste spoločnosť žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonáva. Jedná sa teda výlučne o akési „prenajatie“ registračného sídla, ktoré má každá spoločnosť povinnosť uvádzať v oficiálnom registri firiem – ktorým je na území Slovenskej republiky Obchodný register SR. Prevádzkovateľ virtuálneho sídla označí obchodné meno svojich klientov na viditeľné miesto na danej nehnuteľnosti, ako aj riadne označí poštovú schránku.

 

Kto využíva služby virtuálneho sídla?

  • začínajúci podnikatelia, pre ktorých je najdôležitejšia minimalizácia nákladov na vedenie vlastnej kancelárie,
  • zabehnuté spoločnosti využívajúce zjednodušenie podnikania využívaním virtuálneho sídla,
  • podnikatelia, ktorí majú záujem vystupovať ako spoločnosť z väčšieho mesta, väčšie krajské mesto = vyššia exkluzivita v očiach obchodných partnerov,
  • drobní podnikatelia, ktorí nemajú záujem udávať ako sídlo firmy adresu svojho trvalého bydliska, prechodného pobytu,
  • zahraničné spoločnosti, otvárajúce svoje pobočky na území Slovenskej republiky,
  • občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré nedisponujú vhodnými priestormi pre svoju činnosť.

 

Využívanie virtuálneho sídla pre svoju spoločnosť má okrem úspory financií množstvo výhod. Šetrí Váš drahocenný čas keďže za Vás vedie outsourcing (profesionálnu administráciu) prijatej korešpondencie, väčšiu prestíž v prípade veľkých miest. Vďaka moderným postupom a technológiam, ktoré niektorí poskytovatelia už zahrnuli do svojich bežných poskytovaných služieb Vám využívanie virtuálneho sídla prinesie nesporné množstvo výhod a ušetreného času.

 

Pre viac info kliknite na najlepšie virtuálne sídlo Košice.